We believe this site might serve you best:

United States

United States

Language: English

Promega's Cookie Policy

Our website uses functional cookies that do not collect any personal information or track your browsing activity. When you select your country, you agree that we can place these functional cookies on your device.

Our website does not fully support your browser.

We've detected that you are using an older version of Internet Explorer. Your commerce experience may be limited. Please update your browser to Internet Explorer 11 or above.

Zapraszamy na seminarium:
Optimize your RNA workflow - hints and pitfalls of RT-qPCR

  • Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
    ul. Umultowska 89
    61-614 Poznań
    Sala Seminaryjna.
  •  Wednesday, May 16, 2018
  •  10:00 AM–12:00 PM (CEST: Amsterdam, Berlin, Stockholm)

Podczas seminarium przedstawimy zasadnicze aspekty badań ekspresji genów metodą RT-qPCR - od izolacji RNA po odwrotną transkrypcję i reakcję qPCR.

Przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące planowania, przeprowadzania i interpretacji wyników analizy RT-qPCR. Z nami dowiesz się jak uniknąć błędów i zoptymalizować cały przebieg pracy, aby uzyskać wiarygodne wyniki badań.

Serdecznie zapraszamy na to bezpłatne seminarium adresowane do naukowców, badaczy klinicznych, doktorantów, pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych oraz studentów.

Prezentacja w języku angielskim: Marcel Thiele, Promega GmbH, Mannheim, Niemcy

Dyskusja w języku angielskim i polskim.

Rejestracja

Powiadom innych

We will NOT sell your personal information, such as your name or email address, to third parties or use your email address to send you marketing materials. The email and names entered will only be used to identify the sender and recipient of the email.

Send Cancel