We believe this site might serve you best:

United States

United States

Language: English

Promega's Cookie Policy

Our website uses functional cookies that do not collect any personal information or track your browsing activity. When you select your country, you agree that we can place these functional cookies on your device.

Our website does not fully support your browser.

We've detected that you are using an older version of Internet Explorer. Your commerce experience may be limited. Please update your browser to Internet Explorer 11 or above.

Zapraszamy na seminarium:
Badania ekspresji genów na różnych poziomach – optymalne zastosowanie reakcji qPCR i systemów genów reporterowych lucyferazy!

 • Gliwice: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  44-400 Gliwice
  Aula im. J. Święckiego (stary budynek).
 •  Wednesday, April 13, 2016
 •  11:00 AM–1:00 PM (CEST: Amsterdam, Berlin, Stockholm)

Systemy genów reporterowych lucyferazy i ilościowa reakcja PCR w czasie rzeczywistym (qPCR) są rutynowo stosowane do analiz procesów komórkowych. Obie metody są ważnymi narzędziami badania ekspresji genów. 

Lecz którą metodę wybrać? 
Jak uzupełniają się obie analizy? 
W jakich zastosowaniach sprawdzają się najlepiej systemy reporterowe lucyferazy? 

Odpowiemy na te pytania przedstawiając Państwu nowe możliwości optymalnego zastosowania bioluminescencyjnych systemów genów reporterowych oraz reakcji qPCR!

W pierwszej części seminarium wyjaśnimy podstawy reakcji qPCR i systemów genów reporterowych. Pokażemy także jak planować i optymalizować eksperymenty. 

W drugiej części przedstawimy zastosowanie obu metod na konkretnych przykładach oraz możliwość ich kombinacji.

Serdecznie zapraszamy na to bezpłatne seminarium adresowane do naukowców, badaczy klinicznych, doktorantów, pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych oraz studentów.

Prezentacja w języku angielskim: Dr. Axel Johann, Promega GmbH, Mannheim, Niemcy

Dyskusja w języku angielskim i polskim.

Powiadom innych

We will NOT sell your personal information, such as your name or email address, to third parties or use your email address to send you marketing materials. The email and names entered will only be used to identify the sender and recipient of the email.

Send Cancel