We believe this site might serve you best:

United States

United States

Language: English

Promega's Cookie Policy

Our website uses functional cookies that do not collect any personal information or track your browsing activity. When you select your country, you agree that we can place these functional cookies on your device.

Our website does not fully support your browser.

We've detected that you are using an older version of Internet Explorer. Your commerce experience may be limited. Please update your browser to Internet Explorer 11 or above.

Zapraszamy na seminarium:
PCR w czasie rzeczywistym

  • Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    sala 10 im. prof. Majkowskiego (budynek Dziekanatu WKŚiR)
    ul. Oczapowskiego 8.
  •  Thursday, November 5, 2015
  •  10:00 AM–12:00 PM (CET: Amsterdam, Berlin, Stockholm)

Serdecznie zapraszamy na seminarium firmy Promega, które odbędzie się w czwartek 5 listopada 2015 r. w godz. 10.00-12.00 w Olszynie i będzie poświęcone następującemu tematowi:

"Sukces amplifikacji i analizy ilościowej - podstawy oraz praktyczne wskazówki dotyczące planowania, przeprowadzania i interpretacji wyników PCR w czasie rzeczywistym."

Seminarium odbędzie się w na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sali 10 im. Prof. Majkowskiego (budynek Dziekanatu WKŚiR), ul. Oczapowskiego 8

Seminarium jest bezpłatne i adresowane do naukowców, badaczy klinicznych, doktorantów, pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych oraz studentów. Zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji!

Share With a Friend

We will NOT sell your personal information, such as your name or email address, to third parties or use your email address to send you marketing materials. The email and names entered will only be used to identify the sender and recipient of the email.

Send Cancel