We believe this site might serve you best:

United States

United States

Language: English

Promega's Cookie Policy

Our website uses functional cookies that do not collect any personal information or track your browsing activity. When you select your country, you agree that we can place these functional cookies on your device.

Our website does not fully support your browser.

We've detected that you are using an older version of Internet Explorer. Your commerce experience may be limited. Please update your browser to Internet Explorer 11 or above.

Zapraszamy na seminarium:
testy komórkowe i reporterowe!

  • Kraków: Jagiellońskie Centrum Innowacji,
    ul. Bobrzyńskiego 14
    Sala ateńska.
  •  Wednesday, May 6, 2015
  •  10:30 AM–12:30 AM (CEST: Amsterdam, Berlin, Stockholm)

Zapraszamy na bezpłatne seminarium dotyczące nowych możliwości zoptymalizowania testów na bazie komórek i systemów reporterowych korzystających z lucyferazy.

Oprócz przeglądu metod określania żywotności komórek, cytotoksyczności, poziomu apoptozy i stresu oksydacyjnego przedstawimy w pierwszej części warsztatów nowe testy, dzięki którym można prowadzić długotrwałe badania w czasie rzeczywistym.

W drugiej części seminarium będą mogli Państwo dowiedzieć się więcej o naszych sprawdzonych systemach lucyferazy świetlika i renilli, jak również nowej lucyferazie NanoLuc, będącej niezwykle czułym systemem reporterowym, który m.in. umożliwia pracę w warunkach fizjologicznych i przy endogennym poziomie ekspresji. Pokażemy również na konkretnych przykładach, jak planować i optymalizować eksperymenty z wykorzystaniem genów reporterowych

Share With a Friend

We will NOT sell your personal information, such as your name or email address, to third parties or use your email address to send you marketing materials. The email and names entered will only be used to identify the sender and recipient of the email.

Send Cancel